bảo hiểm nhân thọ

Bộ Tài chính cho biết cả nước hiện có khoảng 10 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương 10% dân số.

bảo hiểm nhân thọ

Theo Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng mạnh so với các nước trong khu vực và thế giới giai đoạn 2000-2020. Các chỉ tiêu quan trọng như tổng tài sản, số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế, doanh thu phí bảo hiểm và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đều tăng bình quân trên 20% một năm.

Cụ thể, tổng tài sản toàn thị trường tính đến cuối năm ngoái đạt hơn 552.000 tỷ đồng. Tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chiếm hơn 456.000 tỷ đồng trong số này, còn doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ xấp xỉ 96.000 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm năm ngoái đạt trên 184.600 tỷ đồng, trong đó, bảo hiểm nhân thọ đóng góp đến 127.560 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, cả nước có khoảng 10 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương 10% dân số. Số lượng tham gia bảo hiểm y tế, sức khỏe ngắn hạn khoảng 4 triệu người. 12 triệu học sinh được bảo hiểm sức khỏe và tai nạn.

Thị trường hiện có 70 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm và 1 chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp này tăng 38% một năm, hiện đạt 113.500 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạo việc làm cho gần 1 triệu người lao động nhờ hệ thống chi nhánh và văn phòng đại diện khắp các tỉnh.

Thị trường đang có trên 3.000 sản phẩm bảo hiểm, trong đó phi nhân thọ gần 2.500 sản phẩm. Trong 20 năm, các doanh nghiệp đã bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 340.000 tỷ đồng.

Theo VnExpress

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.