Tin mới nhất
VBI Care Bảo hiểm sức khoẻ

Bảo hiểm sức khỏe VBI CARE

  • Bảo lãnh viện phí bằng Căn cước công dân/CMTND
  • Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7
  • Gần 300 cơ sở y tế bảo lãnh cả nước, các bệnh viện cao cấp nổi tiếng
  • Trẻ em từ 15 ngày tuổi được tham gia bảo hiểm
  • Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/mẹ hoặc tham gia độc lập
  • Bồi thường nhanh chóng chỉ trong 5 ngày qua app My VBI
  • Thời gian xử lý tối đa khi nộp hồ sơ trực tiếp trong 15 ngày làm việc.
Thông tin bảo hiểm sức khoẻ VBI
Banner bảo hiểm sức khoẻ VBI