Thiết kế game Construct 3

Bạn đang tìm kiếm Construct 3 thì bạn đã biết công cụ này làm gì phải không? Mình sẽ không nói lại mà đi vào cụ thể việc sử dụng Construct 3 như thế nào.

Construct 3 hoạt động được trên trình duyệt bằng cách vào link này editor.construct.net mà không cần phải cài đặt gì cả.

Nên bạn có thể dễ dàng chuyển đổi thiết bị khi sử dụng Construct 3. Laptop qua tablet rồi smartphone.

Ngoài ra, có thể sử dụng công cụ này trong trạng thái offline mà không cần Internet. Chỉ cần kết nối Internet trong lần đăng nhập đầu tiên hay khi có bản update mới.

Hiện tại giao diện mặc định là tiếng Anh, nếu có thời gian thì bạn hãy tham gia dự án dịch thuật tiếng Việt để đóng góp cho cộng đồng nhé.

Các loại tài khoản

Có 3 loại tài khoản

 • Tài khoản Guest: Tài khoản mặc định khi lần đầu sử dụng. Giới hạn tối đa 25 event trong game có thể tạo.
 • Tài khoản Đăng ký: Đăng ký một tài khoản Construct để dữ liệu thiết kế game có thể tự động sao lưu lên Internet. Tài khoản này cho phép tạo tối đa 40 event trong game.
 • Tài khoản Trả phí: Sẽ được sử dụng hết các tính năng của Construct. Tuỳ thuộc vào các gói mà có thêm nhiều hỗ trợ khác nhau.

Access codes dành cho tổ chức đào tạo, họ sẽ tạo một mã code cho học viên đăng nhập vào xem tài nguyên của họ với số lượng học viên trong một khoản thời gian nhất định

Trình duyệt nào có thể dùng để thiết kế Construct 3?

 • Google Chrome 57+
  • Hoặc những trình duyệt sử dụng mã nguồn Chromium 57+: Opera, Cốc cốc…
 • Firefox 55+
 • Safari 12+
 • Microsoft Edge 16+

Các trình duyệt phải hỗ trợ WebGL

Hệ điều hành nào ổn định khi sử dụng Construct 3?

 • Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or newer
 • Mac: OS X / macOS 10.9 or newer
 • Linux: 64-bit Ubuntu 14.04+, Debian 8+, openSUSE 13.3+, or Fedora Linux 24+
 • Chrome OS: Any Chrome OS device updated to v57+
 • Android: Any Android 5.0+ device with at least 1GB RAM
 • iOS: Any iOS 12+ device

Bài tiếp theo là Tổng quan về Construct 3

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.