Thiết kế game Construct 3

Giao diện đầu tiên là trang Start Page như hình bên dưới. Vị trí các nút có thể khác nhau do kích thước laptop, tablet và smartphone.

Trang Start Page của Construct 3

Ở trang này, bạn có thể thuận tiện tạo project mới (NEW PROJECT) hay mở project đang làm (OPEN PROJECT). Bện cạnh đó, bạn có thể truy cập vào thư viên project mẫu, giao diện và những ví dụ của công cụ.

Tạo project mới

Bấm New project > Cửa sổ bật ra > Để thông số mặc định rồi bấm Create.

Hoặc có thể tạo project từ giao Game Demos, Template hay các Examples để rút ngắn thời gian thiết kế.

Sử dụng project mẫu

Có 3 project mẫu là Beginner examplesIntermediate examplesAdvanced examples dành cho từng đối tượng khác nhau.

Để xem thử sản phẩm thì bấm Preview, xem cấu trúc sản phẩm thì bấm Open project

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.