Tập đoàn Bảo Việt

Lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2020 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 25,7% so với năm trước.

Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 25,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.597 tỷ đồng, tăng 28,5%.

Trong năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm phí bảo hiểm thuần của Bảo Việt đạt 33.425 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2019. Trong đó, phí bảo hiểm nhân thọ đạt 28.020 tỷ đồng (tăng 10,9%), phí bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 9.688 tỷ đồng (giảm 5,9%).

Tập đoàn Bảo Việt

Sau khi trừ khoản chi phí 36.885 tỷ đồng (chủ yếu do tăng dự phòng chi phí bảo hiểm gốc), tập đoàn ghi nhận lỗ hơn 2.400 tỷ đồng tại mảng kinh doanh bảo hiểm.

Trong khi đó, mảng hoạt động tài chính của tập đoàn lại có sự khởi sắc nhờ động lực từ kênh gửi tiết kiệm và kinh doanh chứng khoán.

Cụ thể, lãi từ tiền gửi đạt gần 5.718 tỷ đồng, tăng hơn 24%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đạt 564 tỷ đồng, gấp 11 lần năm trước. Đồng thời, tập đoàn cũng ghi nhận khoản hoàn nhập gần 197 tỷ đồng chi phí dự phòng trong khi năm 2019 phải trích lập hơn 139 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp của Bảo Việt không có nhiều thay đổi so với năm 2019 khi chỉ tăng 0,6% với 3.539 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt lãi trước thuế hơn 1.900 tỷ đồng, thu lớn từ hoạt động tài chính - Ảnh 2.
Kết quả kinh doanh Tập đoàn Bảo Việt năm 2020. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC quý IV)

Tính đến 31/12, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 147.283 tỷ đồng, tăng 14,9% so với thời điểm cuối năm 2019 và tiếp tục giữ vị trí công ty có tổng tài sản lớn nhất trong ngành bảo hiểm.

Trong đó, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền tăng 43% lên hơn 6.781 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong 3 tháng cuối năm, khoản mục này đã tăng tới hơn 3.600 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cuối quý III, chiếm chủ yếu là các hợp đồng tiền gửi tại các tổ chức tài chính có kỳ hạn không quá 3 tháng.

Trong năm 2020, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 16,9% lên 73.754 tỷ đồng; các khoản đầu từ tài chính dài hạn tăng 13,4% lên 51.803 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt lãi trước thuế hơn 1.900 tỷ đồng, thu lớn từ hoạt động tài chính - Ảnh 3.
Một số chỉ tiêu tài sản Tập đoàn Bảo Việt năm 2020. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC quý IV).

Nguồn Vietnambiz

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.